Od 1994 roku wydaję antologię komiksową Komiks Forum. Publikacja na swoich łamach prezentuje prace młodych polskich twórców literatury obrazkowej. Sam pozyskuję materiały od autorów. Opracowuję je i przygotowuję do druku używając programów: Photoshop, Pagemaker, InDesign. Sam również finansuję to przedsięwzięcie. Wyjątkiem było kilka numerów wydanych we współpracy z Łódzkim Domem Kultury. Były one katalogami wystaw konkursowych, organizowanych podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu. Ostatnie edycje antologii miały również cyfrowe wersje. Niektóre napisałem w jezyku HTML. A nowsze opublikowałem w formacie PDF. Dotychczas ukazało się pietnaście numerów antologii Komiks Forum. Więcej informacji dotyczących tej publikacji znajduje się na mojej stronie   komiksforum.pl  

pierwsza witryna Komiks Forum

pierwsza witryna Komiks Forum (z początku wieku)

powrót do menu