Warszawa w Łodzi

prezentacja prac autorów ze środowiska warszawskiego; komiksy: Krzysztof Gawronkiewicz - Burza (fragment), Ostlandia, Na południe, Kinoman, Mikropolis (wybór); Piotr Kowalski - Tomcio, Dziura, Przemytnicy, Punkt zwrotny; Tomasz Leśniak - Eksterminator, Fortepian Fryderyka, Przygody Jerzego; Marek Adamik - Opowieści z Różanego Świata; Dennis Wojda - Na Ziemi; Tomasz Niewiadomski - Poza celującym i niedostatecznym, Świat nr. X.96; okładka: Krzysztof Gawronkiewicz (grudzień 1996, 48 stron, czarno biały, nakład 500 egzemplarzy)